Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu w sezonie 2015 i zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wynajem lokalu "Domek na plażą" z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej.

Treść ogłoszenia

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wzór umowy


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty