Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie ogłasza konkurs ofert na wynajem gruntu na okres do dnia 31 grudnia 2015 r. i zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wynajem gruntu o powierzchni 1456 m2 z przeznaczeniem na plac manewrowy.

Treść ogłoszenia

Regulamin konkursu ofert 

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wzór umowy